Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Приемане на магистърски тези за юлска защита 2012 г. по катедри

   

18.06.2012

 

Получаване на академична справка за явяване на защита на магистърска теза юли 2012 от инспектор – магистри – кабинет 401:

 

Стопанско управление 11.06 – 13.06.2012 от 16,00 до 18,30ч.

Икономика 14,15.06 – 18.06.2012 от 16,00 до 18,30 ч.

 

 

Приемане на магистърски тези за юлска защита 2012 г. по катедри:

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА"

Макроикономика; Икономика на фирмата

гл.ас. д-р Роска Русинова кабинет 503

29.06 (петък) -12,00 - 16,00

Защита на Магистърска теза на 13.07.2012 г. – 9,00 ч. в Стопански факултет, зала 304

 

КАТЕДРА "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ"

Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги; Икономика и мениджмънт на науката, образованието и иновациите; Икономика и управление на публичния сектор; Икономика и управление на сгради и съоръжения; Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство;Икономика и управление на туризма; Икономика и управление на аграрния сектор

ас. Атанас Георгиев кабинет 122

11.06 (понеделник) - 16,00 - 19,00

25.06 (понеделник) - 16,00 - 19,00

26.06 (вторник) - 16,00 - 19,00

Защита на Магистърска теза на 10.07.2012 г. -9,00 ч в Стопански факултет, зала 304

 

КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Бизнес администрация-Стратегическо управление; Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация-Икономика и управление на здравеопазването

ас. Иванка Михайлова кабинет 326

13.06 (сряда) - 12,00 - 14,00

15.06(петък) - 12,00 - 14,00

18.06 (понеделник) - 12,00 - 14,00

Защита на Магистърска теза – 11.07.2012г. – 9,00 ч. в Стопански факултет, зали 300, 304, 520, 524.

 

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ”

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

ас. Боряна Пелова кабинет 504

20.06 (сряда) - 9,30 - 12,30

25.06. (понеделник) - 14.30 - 18.30

Защита на Магистърска теза – 09.07.2012 г. – 9.00 ч. в Стопански факултет, зала 304.

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО”

гл.ас. д-р Банчо Банов, каб. 126

18.06. (понеделник) - от 16 до 18 ч.

19.06. (вторник) - от 16 до 18 ч.

25.06. (понеделник) - от 16 до 18 ч.

26.06. (вторник) - от 16 до 18 ч.

Защита на Магистърска теза - 12.07.2012 г.- 9:00 ч. в Стопански факултет, зала 304.