Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Учебен корпус и информационни ресурси / Учебни зали и лаборатории

   

Факултетът по журналистика и масова комуникация е оборудван с технически съоръжения, които позволяват воденето на пълноценен учебен процес и изследователска работа. ФЖМК разполага с:

 

  • Учебни зали (аудитории);

  • Специализирани учебни зали (лаборатории);

  • Студио по информатика и нови медии;

  • Компютърна зала с връзка с Агенция Франспрес;

  • Видеодемонстрационна;

  • Киновидеоцентър с апаратна (в момента в реконструкция);

  • Специализиран кабинет по “История на българската журналистика”;

  • Специализиран кабинет по “Комуникация и връзки с обществеността”;

  • Конферентна зала.