Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Учебен корпус и информационни ресурси / Студиа

   
  • Студио по печат и книгоиздаване

Студиото по печат и книгоиздаване е разположено в зала 63 и разполага с конфигурация от 14 персонални компютъра, свързани в локална мрежа и с достъп до Интернет. В залата е разположен семинарен блок с 12 работни места. Залата е оборудвана още с лазерен скенер, принтери, ксерокс, монтажна маса за предпечат в книгоиздаването и периодичните издания. Всички компютри са с инсталирани софтуерни приложения и най-съвременни издателски програми за страниране, обработка на изображения, предпечат, както и с демонстрационни програми за изследване и съпоставки на растерни и векторни изображения (вкл. корици на книги, типови страници, фронтални страници и фолиа на периодични и други издания). На разположение на студентите са издания на ретроспективната и текущата Национална библиография на Р България.
Предстои въвеждането в употреба (по проекта за преустройство на ФЖМК) на две нови специализирани студиа по “Пресжурналистика” и “Журналистика” с професионално оборудване, осигуряващо всички творчески и технически процеси от производството на печатните медии.

  • Фотостудиа

Фотостудиата включват 3 помещения (от които едно в реконструкция), вкл. фотолаборатория за аналогови фотопроцеси и студио по дигитална фотография с компютърна техника и софтуер за обработка на фотоизображения. Наред с апаратурата за аналогови фотопроцеси, лабораторията е модерно обзаведена с апаратура за за дигитална фотография, с компютърна техника и софтуер за обработка на фотоизображения, скенер и фотопринтер.

  • Учебен радиостудиен комплекс

Радиостудийният комплекс разполага със 7 учебно-производствени помещения (4 студиа и 3 апаратни), както и с две студиа на университетската радиостанция “Алма Матер” (две студиа и една апаратна са в реконструкция). Радиостудиата са изградени по съвременна технология и са включени в обща технологична мрежа. В тях се води учебен процес и се произвежда денонощната програма на радиото.

  • Учебен телевизионен студиен комплекс

Учебният телевизионен студиен комплекс включва 7 помещения – 2 студиа, 3 апаратни, редакционна зала и видеодемонстрационна зала, която се ползва от всички студенти като специализирана учебна зала. Студията са оборудвани с най-модерната технология за студийна и пространствена акустика и климатична инсталация. Монтирана е студийна механизация на най-големия производител Monfrotto, студийно осветление с цифров осветителски пулт, димерни устройства за регулиране на студийното осветление.