Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Специалности / Докторска програма „Медии и комуникации“ / Прием на докторанти за учебната 2022/2023 г.

   

Кандидатстване: 03.02.2023 г. - 03.04.2023 г.

Условия, документи и срокове за кандидатстване

Документите на кандидат-докторантите се приемат в сектор "Докторантури" в Ректората.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за броя на приеманите за обучение докторанти,
български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2022/2023 г. - допълнителен прием

 

 

Докторска програма
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ
ОНС
„Доктор“
Редовно обучение
(бр.)
1 Антропология на медиите 2
2 Визуална комуникация 3
3 Електронни медии 1
4 Интеркултурна комуникация 1
5 Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание 1
6 Култура и медии 1
7 Медиен мениджмънт и комуникация 1
8 Международна журналистика 1
9 Онлайн журналистика и комуникация 1
10 Спортна журналистика 1
11 Теория на журналистиката и медиите 1