Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Радио и телевизия / Преподаватели

   

Катедра “Радио и телевизия”

проф. дсн Снежана Попова
Приемно време: вторник 11.00 – 13.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел. 9308 210
е-mail: sneja_popova@abv.bg
sbpopova@uni-sofia.bg
Радиокомуникация
Медиен анализ (радио)
доц. д-р Орлин Спасов
Приемно време:четвъртък 16.00 - 17.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел. 9308 210
е-mail: orlinspassov@yahoo.com
ospasov@uni-sofia.bg
Интернет култура
Медийни и комуникационни изследвания
доц. д.н. Вяра Ангелова
Приемно време:
вторник 12.00 – 13.00
кабинет: 26, ет. ІІ
тел. 9308 241
e-mail: v.angelova@uni-sofia.bg
Радиосистеми
Звукова среда
Учебно студио (радио)
доц. д-р Светлана Божилова
Приемно време:
вторник 12.00 – 14.00
е-mail: sbojilova@abv.bg
sbozhilova@uni-sofia.bg
ТВ език
Експериментално студио
Учебно студио (телевизия)
ТВ системи
проф. д-р Венцислав Димов
Приемно време:
сряда 12.00 - 13.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел. 9308 210
e-mail: vddimov@uni-sofia.bg
Музика в електронните медии
гл.ас. д-р Лъчезар Точев
петък 12.00- 13.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел. 9308 210
е-mail: lluben@dir.bg
tochev@uni-sofia.bg
Радио жанрове (журналистика)
Учебно студио (радио)
Комуникативни умения (радио)
доц. д-р Жана Попова
вторник 13.00 - 14.00
кабинет: 26, ет. ІІ
тел. 9308 241
е-mail: zhanap@gmail.com
ztpopova@uni-sofia.bg
Електронни медии
Учебно студио (телевизия и радио)
Художествени жанрове в телевизията
гл. ас. д-р Петър Айолов
вторник 12.00 - 13.00
e-mail: pajolov@uni-sofia.bg
 

Гл. ас. д-р Николай Колев

email: nikolayvkolev@gmail.com

 

Служители:

д-р инж. Иванка Вълова
кабинет: 42, ет. ІІ
тел. 9308 212
e-mail: valova_ivanka@yahoo.com
Завеждащ учебен телевизионен комплекс
Александър Нушев
тел. 9308 275
Завеждащ учебен радио комплекс
Пламен Василев
тел. 9308 275
Тонрежисьор
Ани Николова
кабинет: 10, ет. I
тел. 029308226
e-mail: aivanovan@uni-sofia.bg
Инспектор учебна дейност