Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Катедри и центрове / Катедри / Радио и телевизия

   

Ръководител: доц. д-р Орлин Спасов
Приемно време:четвъртък 16.00 - 17.00
кабинет: 33, ет. ІІ
тел. 9308 210
е-mail: orlinspassov@yahoo.com
ospasov@uni-sofia.bg

Преподаватели

Катедрата “Радио и телевизия” осигурява специализираното обучение по радио и телевизия в бакалавърската степен на специалност “Журналистика” и преподаването на спецификата на двете медии за бакалаври от специалностите “Връзки с обществеността” и “Книгоиздаване”.

Обучението на студентите се извършва в учебните радио- и телевизионни комплекси на ФЖМК. Практически занимания и стажове се провеждат също в Университетската телевизия „Алма Матер” и студентското онлайн радио „Реакция”.

Студентски стипендии за специалност „Журналистика”, профили „Радио” и „Телевизия”:

1. За профил „Радио”, III курс:

Образователна инициатива на Българското национално радио в памет на проф. Веселин Димитров.
БНР осигурява на студент от трети курс, специалност „Журналистика”, профил „Радио” едногодишна такса за обучение, както и платен тримесечен стаж в програмите на радиото.
Критерии за определяне на спечелилия:
- творчески постижения в практикуването на радиожурналистика, представени в свободен текст;
- уверение за годишен успех от следването.
Срок за кандидатстване – 29 март 2021 г. Документите се депозират при г-жа Ани Николова – инспектор на Катедрата – каб. 10, ет. 1.

2. За профил „Радио” и профил „Телевизия” – ІV курс:
Стипендия на името на проф. Михаил Минков (осигурена от журналиста Явор Цаков). Срок за кандидатстване 10 ноември 2021 г.

3. За профил „Радио” и профил „Телевизия” – ІV курс:

Стипендия на името на журналистката от БНР и БНТ Надежда Дженева (осигурена от нейния съпруг – журналиста Кеворк Кеворкян). Срок за кандидатстване 10 ноември 2021 г.

4. За профил „Телевизия” – III курс:

Стипендия на името на д-р Младен Младенов (осигурена от БНТ). Срок за кандидатстване 10 ноември 2021 г.
Кандидатите за стипендии трябва да представят при г-жа Ани Николова – инспектор на Катедрата – каб. 10, 1 ет. следните документи:
1. Мотивационно писмо;
2. СV в европейски формат, с включен списък на публикации и професионални дейности;
3. Публикувани текстови, аудио и аудиовизуални материали – на хартиен и електронен носител;
4. Препоръка (по желание).
5. Уверение за среден успех от последните два семестъра.