Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Кандидатстване - програми и конспекти за 2022/2023

   

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейски съюз, през учебната 2022/2023 г.

 

Професионално направление

 

 

 

(Брой)
редовно задочно
1. 1.1. Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт)   1
2. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Основи на неформалното образование) 1
3. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието) 1  
4 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика) 1  
5. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение) 1
6 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическа социология) 1  
7. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика (Емпирични изследвания в образованието) 1
8. 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по български еизк и литература в началния етап на основната образователна степен) 1
9. 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по философски дисциплини) 1
10. 3.4. Социални дейности (Диагностика в социалната работа)   1
11. 3.4. Социални дейности (Социална работа с бежанци и мигранти) 1