Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели

   
проф. дпн Пенка Цонева история на образованието и педагогическите учения; история на неформалното образование; история на социалното законодателство; философия на образованието; история на училищното управление
проф. дпн Албена Чавдарова история на образованието и педагогическите учения; история на социалната работа
проф. д-р Емилия Еничарова история на образованието и педагогическите учения в България; училищно законодателство; връзки с обществеността
доц. д-р Динко Господинов управление на образованието; стратегически мениджмънт на социалните дейности
доц. д-р Йонка Първанова управление на образованието; увод в педагогиката; практикум по управление на училището; училищни управленски технологии; превенция на дезадаптивното поведение при децата
гл. ас. д-р Марияна Илиева история на образованието и педагогическите учения; история на социалната работа; алтернативни педагогически теории и практики
ас. Анна Върбанова увод в педагогиката; алтернативни педагогически теории и практики; обща педагогика; наративна педагогика; социална работа с жени, жертви на насилие; превенция на насилието срещу жени и момичета,