Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / Гл. ас. д-р Марияна Илиева

   

 

Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • История на педагогиката
 • История на българското образование
 • Обща педагогика
 • Философия на образованието

 

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • История на образованието и педагогическите учения
 • Алтернативни педагогически теории и практики
 • Увод в педагогиката
 • Увод в общата педагогика
Изследователска работа
 • Научен проект “Непознатата автобиография на проф. М. Герасков (1874–1957)”, финансиран от фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Кл. Охридски” - 2015 г.
 • Научен проект „Столетниците - или най-старите професионални училища в България – минало, настояще и бъдеще”, финансиран от фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Кл. Охридски” - 2016 г.
 • Научен проект „Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност)”, финансиран от фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Кл. Охридски” – първи етап 2017 г.; втори етап 2018 г.

 

Научно ръководство – докторантури  
Избрани публикации
 • Илиева, М. (2014): Михаил Герасков (1874-1957) – модерният педагог. Монография. София.
 • Илиева, М. (2017): Една визия на бъдещите педагози за личността-идеал като ядро на педагогическата цел. ГСУ, Книга Педагогика, том 110.
 • Чавдарова, А. и М. Илиева (2018): Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигския университет до 1945 година. ГСУ, Книга Педагогика, том 111.
 • Илиева, М. и Е. Петрова (2018): Педагогическата концепция на Йезуитското училище Ел Клот. - Педагогика, брой: 3.
 • Ilieva, M. (2014): Mikhail Geraskov (1874-1957) Methodological Concepts of Learning Physics. In: The IAFOR Journal of Education: ISSN: 2187-0594, Volume: 2 – Issue 1 – Winter 2014
 • Ilieva, М. (2017): Mikhail Geraskov (1847-1957) – the founder of University of Pedagogy in Bulgaria. In: Historia scholastica: ISSN: 2336-680X, 1/2017, Volume: 3 – Issue 1 – 2017
Езици
 • български, английски език
За връзка