Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки, публикувани до 01.10.2014 г. / Архив - НВМОП

   

 

№ 72.00-97 / 21.03.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на СОТ и системи за видео наблюдение в сградите на СУ "Св. Климент Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-97 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-92 / 21.03.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на системи за контрол и регулиране на достъпа до служебните паркинги в сградите на "СУ „Св. Климент Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-92 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-99 / 19.03.2012 г. относно:
"Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за работниците и служителите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-99 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-95 / 15.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на мебели за офиси и лаборатории за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-95 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-94 / 15.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на мебелировка за аудитории и учебни кабинети за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-94 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-91 / 15.03.2012 г. относно:
"Ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване"
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-91 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-150 / 14.03.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на печатарска техника"
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-86 / 24.02.2012 г.

72.00-149 / 14.03.2012 г. относно:
"Почистване от наноси на речното корито на р. Голям кулак в Университетската ботаническа градина, гр. Балчик"
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-77 / 21.02.2012 г.

№ 72.00-144 / 12.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на мебелировка от метал за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-85 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-143 / 12.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на столове, седалки и части за тях за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-84 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-141 / 08.03.2012 г. относно:
"Доставка на домакински уреди за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-89 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-140 / 08.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на текстилни изделия за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-87 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-137 / 07.03.2012 г. относно:
"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-88 / 24.02.2012 г.

№ 72.00-132 / 06.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на ножарски изделия, инструменти, брави, ключове и панти за текуща поддръжка на сградния фонд на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-74 / 21.02.2012 г.

72.00-131 / 06.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за текуща поддръжка на сградния фонд на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-76 / 21.02.2012 г.

№ 72.00-130 / 06.03.2012 г. относно:
"Периодична доставка на тръби, принадлежности и изолация за текуща поддръжка на сградния фонд на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-73 / 21.02.2012 г.

№ 72.00-115 / 29.02.2012 г. относно:
"Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "
Тази покана удължава срока на покана № 72.00-71 / 21.02.2012 г.

№ 72.00-99 / 24.02.2012 г. относно:
"Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства за работниците и служителите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-98 / 24.02.2012 г. относно:
"Доставка на спортни артикули и екипировка за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-97 / 24.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на СОТ и системи за видео наблюдение в сградите на СУ "Св. Климент Охридски" "

№ 72.00-96 / 24.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на пожароизвестителни системи за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-95 / 24.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на мебели за офиси и лаборатории за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-94 / 24.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на мебелировка за аудитории и учебни кабинети за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-93 / 24.02.2012 г. относно:
"Ремонт и поддържане на аудиовизуална техника"

№ 72.00-92 / 24.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на системи за контрол и регулиране на достъпа до служебните паркинги в сградите на "СУ „Св. Климент Охридски" "

№ 72.00-91 / 24.02.2012 г. относно:
"Ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване"

№ 72.00-90 / 24.02.2012 г. относно:
"Химическо чистене и пране на бельо за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-89 / 24.02.2012 г. относно:
"Доставка на домакински уреди за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-88 / 24.02.2012 г. относно:
"Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане"

№ 72.00-87 / 24.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на текстилни изделия за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-86 / 24.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на печатарска техника"

№ 72.00-85 / 24.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на мебелировка от метал за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-84 / 24.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на столове, седалки и части за тях за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-77 / 21.02.2012 г. относно:
"Почистване от наноси на речното корито на р. Голям кулак в Университетската ботаническа градина, гр. Балчик"

№ 72.00-76 / 21.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за текуща поддръжка на сградния фонд на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-74 / 21.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на ножарски изделия, инструменти, брави, ключове и панти за текуща поддръжка на сградния фонд на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-73 / 21.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка на тръби, принадлежности и изолация за текуща поддръжка на сградния фонд на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-72 / 21.02.2012 г. относно:
"Периодична доставка, монтаж(включва окабеляване и тръбни връзки), пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на климатична техника за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

№ 72.00-71 / 21.02.2012 г. относно:
"Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски" "

Покана № 72.00-69 / 15.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на климатична техника и вентилационни инсталации"

Покана № 72.00-61 / 10.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на копирна техника"

Покана № 72.00-60 / 10.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка на компютърна техника и периферни устройства"

Покана № 72.00-59 / 10.02.2012 г. относно:
"Абонаментна извънгаранционна поддръжка и ремонт на асансьорни уредби"

Покана № 72.00-58 / 08.02.2012 г. относно:
"Външен независим одит"

Покана № 72.00-57 / 08.02.2012 г. относно:
"Консултации във връзка с организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, както и във връзка със сключване на договори въз основа на проведените процедури"

 Покана № 72.00-56 / 07.02.2012 г. относно:
"Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол"

Покана № 72.00-55 / 07.02.2012 г. относно:
"Проектиране, изработка и доставка на Университетски символи, рекламни сувенири, външна и транспортна реклама, презентационни материали, протоколни подаръци и аксесоари"

Покана № 72.00-54 / 07.02.2012 г. относно:
"Организиране и провеждане на семинари, конференции, конгреси, образователни, културни, музикални и др. мероприятия за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски""

Покана № 72.00-53 / 07.02.2012 г. относно:
"Логистично обезпечаване на бизнес събития на СУ "Св. Кл. Охридски" - посрещане на гости, туристическа обиколка на София с екскурзовод, хотелско настаняване, обслужване на конференции, семинари, панаири, изложби и т.н."

Покана № 72.00-52 / 07.02.2012 г. относно:
"Доставка на електроматериали за нуждите на СУ "Св. Кл. Охридски""

Покана № 72.00-51 / 07.02.2012 г. относно:
"Доставка на хигиенни материали до сградите на СУ "Св. Кл. Охридски""

Покана № 72.00-39 / 31.01.2012 г. относно:
"Доставка на лицензиран софтуер SPSS"

Покана № 72-00-17 / 13.01.2012 г. относно:
"Комплексно обслужване на щатния персонал на СУ „Св. Кл. Охридски" до 3000 души от Служба по трудова медицина"

Покана № 70-00-13 / 10.01.2012 г. относно:
"Предоставяне на услуги за осигуряване и поддържане на оптична свързаност към MAN мрежа за пренос на данни чрез VLAN връзка за нуждите на Софийски университет "Св. Климент Oхридски" и достъп до интернет /национален и международен/ по оптични трасета до мрежата на Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Покана № 70-00-10 / 09.01.2012 г. относно:
"Имуществено застраховане на дълготрайни материални активи на СУ "Св. Кл. Охридски"