Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Договори, сключени при условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП