Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

   

Идентификационен номер на СУ: 12-00-193/19.03.2020 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: „Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-190/10.03.2020 г.

УИН номер на РОП: 9097042

Предмет: Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-181/25.02.2020 г.

УИН номер на РОП: 9096630

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя автоматични метеорологични станци за нуждите на проект БеРТИСС по програма Балкани-Средиземноморие с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Покана до определени лица по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП с Предмет: „Предоставяне на абонаментен достъп до продуктите на правно-информационната система „Сиеала“ за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-47/23.01.2020 г.

УИН номер на РОП: 9095991

Предмет: „Периодични доставки на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-210/03.12.2019 г.

УИН номер на РОП:

Предмет: Доставка на GPS предаватели, за проследяване на движение на дребни китоподобни бозайици

 

 

 

Възложени оферти с обяви

 

Оттеглени оферти с обяви