Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя автоматични метеорологични станци за нуждите на проект БеРТИСС