Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Оттеглени оферти с обяви

   
 

Идентификационен номер на СУ: 12-00-312/09.11.2018г.

УИН номер на РОП: 9082949

Предмет: „Периодична доставка на електроматериали за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-251/12.07.2018г.

УИН номер на РОП: 9078431

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-196/04.04.2018г.

УИН номер на РОП: 9074637

Предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в работен режим на 3 броя референтни станции за високо-точни измервания с Глобалните Навигационни Спътникови Системи (ГНСС)“ във връзка с изпълнение на проект „Оперативен сервиз за опасни метеорологични явления за район БалканМед (БеРТИСС)“ по програма „Балкани-Средиземноморие“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-192/30.03.2018г.

УИН номер на РОП: 9074476

Предмет: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски

Идентификационен номер на СУ: 12-00-191/30.03.2018г.

УИН номер на РОП: 9074473

Предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ФИКСИРАНА МРЕЖА И ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Идентификационен номер на СУ: 12-00-130/20.02.2018г.

УИН номер на РОП: 9073159

Предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“