Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП / Предоставяне на абонаментен достъп до продуктите на правно-информационната система „Сиела“

   

Срок за получаване на оферти - 05.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти - 06.03.2020 г., 11:00 ч., Стая 20, Ректорат