Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

   
Предстоящи защити
  • 20 Май 2021 16:00
    Биляна Руменова Мирчева, Физически факултет

    Заседателна зала (А415), Физически факултет

    Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-343 от 16.09.2020 г. защитата ще се проведе присъствено за научното жури

Архив