Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирна Матов, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Мирна Матов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: „Климатични промени и проекции за 21-ви век в района на Черно море и Балканския полуостров“

Председател на научното жури: доц. д-р Ренета Недялкова Димитрова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: