Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Себастиан Маркс, Физически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно в Zoom

 

Защита на докторска дисертация на задочния докторант срещу заплащане с обучение на английски език Себастиан Маркс за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Биофизика
Тема: „Изследвания на овлажняването на контактни лещи in vitro и in vivo с помощта на видеокератоскопия, базирана на пръстена Placido“

Председател на научното жури: проф. дфзн Асен Енев Пашов

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 858 1124 4335
Passcode: 797172