Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мирослав Владимиров Радомиров, Физически факултет

Защитата ше се проведе дистанционно

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Мирослав Владимиров Радомиров за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: „Конструкция и свойства на холографски модели“

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

URL за защитата:

https://us04web.zoom.us/j/71868135734?pwd=OFl5K1Q1bmIxNXJnemFPNmlGdEVQdz09

или

Meeting ID: 718 6813 5734
Passcode: q51rGP