Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Кирилов Пенов, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на задочния докторант Николай Кирилов Пенов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Метеорология
Тема: „Диагноза и прогноза на мъгла по метода ГНСС метеорология и числени експерименти“

Председател на научното жури: доц. д-р Елисавета Лазарова Пенева

 

Материали:

Рецензии:

Становища: