Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Симона Илиева Илиева, Физически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-343 от 16.09.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно, Zoom URL

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Симона Илиева Илиева за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на елементарните частици и високите енергии
Тема: „Определяне на сечение за взаимодействие чрез отслабването на сноп протони с импулс 31 GeV/c в 90 сантиметрова графитна мишена“

Председател на научното жури: доц. д-р Мариян Величков Богомилов

 

Материали:

Рецензии:

Становища

 

Join Zoom Meeting: https://cern.zoom.us/j/62329770394?pwd=QW9jSkg5MEZiRDRPZm8wRkVhZmM2dz09

Meeting ID: 623 2977 0394
Passcode: 275003