Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Чавдар Чавдаров Дуцов, Физически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Чавдар Чавдаров Дуцов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Ядрена физика
Тема: „Изследвания върху приложенията на метода на тройните към двойните съвпадения за абсолютни измервания на активност“

Председател на научното жури: проф. дфзн Георги Иванов Райновски

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

https://cern.zoom.us/j/66517049166?pwd=cHhnRERpYWhiaUF2MERUbWFPWmhFZz09

 

Meeting ID: 665 1704 9166
Passcode: 248020