Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Иво Николаев Илиев, Физически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Иво Николаев Илиев за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Теоретична и математическа физика
Тема: „Точни Решения в Холографски Модели“

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

URL за защитата
https://us04web.zoom.us/j/74098721008?pwd=ckx5NDhoNWszdjdXTlE3cUJuWTczdz09

или

Meeting ID: 740 9872 1008
Passcode: E0Y7vr