Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Фабиен Теофанис Кунис, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Фабиен Теофанис Кунис за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по …
Специалност: Методика на обучението по физика
Тема: „Създаване и използване на информационни системи за екипно решаване на проблеми в обучението по физика“

Председател на научното жури: доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров

 

Материали:

Рецензии:

Становища: