Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Сребрин Тошков Колев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Публична защита за придобиване на ОНС „доктор“ от Сребрин Тошков Колев

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Неутронна физика и физика на ядрените реактори
Тема: „Нестационарна формулировка на нодалния метод HEXNEM3 за решаване на уравнението на неутронен пренос в дифузионно приближение“

Материали:

  • Автореферат - bg / eng

Рецензии:

  • проф. дфзн Кирил Асенов Крежов - bg / eng
  • доц. д-р Никола Петров Колев - bg / eng

Становища:

  • проф. дфзн Румен Василев Ценов - bg / eng
  • доц. д-р Венелин Валериев Кожухаров - bg / eng
  • доц. дн Павлин Петков Грудев - bg / eng