Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Красимир Стайков Стоев, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Публична защита за придобиване на ОНС „доктор“ от Красимир Стайков Стоев

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Тема: „Средиземноморски циклони и опасни метеорологични явления - фьонът в София“

Председател на научното жури: доц. д-р Елисавета Пенева

 

Линк за онлайн участие:
https://meet.google.com/fwp-fzcg-amg

 

Материали:

Рецензии:

Становища: