Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мухамад Ал-Махмуд, Физически факултет

Във връзка със Заповед № РД 19-46/18.02.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, защитата ще се проведе дистанционно в публичната платформа Zoom, URL

 

Защита на докторска дисертация на докторанта на самостоятелна подготовка с обучение на английски език срещу заплащане Мухамад Ал-Махмуд (гражданин на Сирия) за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на атомите и молекулите
Тема: „Приложение на Схеми за Кохерентен Квантов Контрол в Класическата Физика“

Председател на научното жури: доц. д-р Петър Александров Иванов

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Информация Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/87181171085

Meeting ID: 871 8117 1085
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcXsRWNTrc