Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Недислав Светославов Веселинов, Физически факултет

Във връзка със Заповед № РД 19-46/18.02.2022 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, защитата ще се проведе присъствено и дистанционно в зависимост от ситуацията

Зала А 415, Физически факултет / Zoom URL

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: „Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система и комуникация с тях“

Председател на научното жури: доц. д-р Живко Господинов Кисьовски

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Zoom Meeting

URL: https://us02web.zoom.us/j/85636110040?pwd=eXVjaWcra2Y5ZTMzNW55TXlPMmgzdz09

Meeting ID: 856 3611 0040
Passcode: 588165