Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт и проф. Седларски "Основи на съвременната икономика: Уилям Баумол и предприемачеството"

   

06.12.2019

 

В кн. 5 / 2019 г. на списание Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски "Основи на съвременната икономика: Уилям Баумол и предприемачеството":

 

Резюме

Представено е кратко обобщение на приносите на Уилям Баумол в иконо-
мическата теория. Баумол проявява жив интерес към множество области на
икономическата наука и подобрява (в съавторство) съществено нивото на
изследванията в икономиката на околната среда, индустриалната организа-
ция и изследванията на предприемачеството. Фокусът тук е работата му
върху предприемачеството. Институционалната рамка на дадено общество
прави неговите предприемачи продуктивни или непродуктивни, а в някои
случаи и разрушителни. Съгласно тази логика икономическата политика
може да бъде използвана с цел да направи предприемачите производителни
за обществото и така да доведе до растеж, благосъстояние и развитие.

 

Егберт, Х., Т. Седларски (2019), " Основи на съвременната икономика: Уилям Баумол и предприемачеството ", Икономическа мисъл, 5/2019, 109-117.

 

Пълен текст на статията (pdf)