Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / В сп. Икономическа мисъл бе публикувана статията на проф. Егберт и проф. Седларски "Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор" (2020)

   

15.02.2020

 

В кн. 1 / 2020 г. на списание Икономическа мисъл беше публикувана статията на проф. Хенрик Егберт и проф. Теодор Седларски "Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор"

 

Резюме

 

Представено е кратко обобщение на някои от новаторските идеи на Гордън Тълок (1922-2014), смятан за един от основателите на школата на публичния избор в икономическата наука. Той полага началото на нов начин на икономическо мислене, като прилага парадигмалната рамка на рационалния избор към политическата и правната система. Идеите му за явлението „извличане на ренти“, гласуването с обикновено мнозинство, неефективността на бюрокрацията, конституционния дизайн и пренасянето на проблемите на публичните блага в областта на политическите решения са се превърнали в крайъгълни камъни на съвременната икономическа мисъл.

 

 

Ключови думи: Гордън Тълок; публичен избор; извличане на ренти; гласуване с обикновено мнозинство; конституционна икономика

 

Цитиране:

 

Егберт, Х., Т. Седларски (2020), " Основи на съвременната икономика: Гордън Тълок и публичният избор ", Икономическа мисъл, 1/2020, 107-118.

 

Пълен текст на статията (pdf)