Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Излезе от печат второ издание на учебника "Икономически теории (История на икономическата мисъл)" на проф. д-р Теодор Седларски

   

23.06.2020

 

Излезе от печат второ издание на учебника "Икономически теории (История на икономическата мисъл)" (Университетско издателство "Св. Климент Охридски", ISBN: 978-954-07-4922-8) на проф. д-р Теодор Седларски.

 

Учебникът предлага достъпно въведение в еволюцията на икономическата наука от зараждането й до днес: от наченките на икономическата мисъл в Древна Гърция и Рим, през икономическите разсъждения и препоръки на меркантилистите, развитието на класическата политическа икономия – от Уилям Пети и Пиер Боагилбер, школата на физиократите, Адам Смит, Дейвид Рикардо и Томас Робърт Малтус до Жан-Батист Сей, немската историческа школа, неокласическата икономическа теория – маржиналистката революция в Англия, Австрия и Швейцария и „епохата на Маршал“, Кейнсовия икономически анализ, монетаристката контрареволюция срещу кейнсианските идеи в творчеството на Милтън Фридман, до съвременното научно направление на новата институционална икономика и актуалните достижения в икономическия анализ на правото.

 

Издава се с подкрепата на Центъра за икономически теории и стопански политики към Софийския университет "Св. Климент Охридски" (www.economy.uni-sofia.bg).

 

Информация за първото издание в поредицата "Университетска библиотека" на Университетското издателство "Св. Климент Охридски" (2015).

 

Подкаст поредица "Икономически теории"