Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / В кн. 2/2018 на сп. Икономическа мисъл беше публикувана подробна статия за последното издание на годишната международна научна конференция на тема „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 - технология или идеология“

   

20.03.2018

 

На 29 и 30 септември 2017 г. Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра „Икономикс” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Икономическият институт на БАН (ИИИ при БАН) проведоха съвместна международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 - технология или идеология“, посветена на феномена „Индустрия 4.0“, бързоразвиващите се цифрови технологии и значителните икономически и социални ефекти, които те оказват върху индустриалното производство, бизнеса и обществото. Научният форум имаше за основна цел да насочи вниманието към актуалната за България тема „Индустрия 4.0“ и да даде възможност на изследователи, икономисти, представители на индустрията, бизнеса и държавните институции да обсъдят икономическите, управленските и социалните последици от развитието на съвременните цифрови технологии и тяхното приложение в индустрията и бизнеса.

 

Конференцията е втора подред, организирана съвместно от трите институции в рамките на поредицата „Икономически предизвикателства“. Преди това на 21 и 22 октомври 2016 г. в УНСС беше проведена Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики”

 

Пълен текст на статията „ИНДУСТРИЯ 4.0“ ПРОМЕНЯ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ" в кн. 2/2018 на сп. Икономическа мисъл (pdf)

 

СБОРНИК С ДОКЛАДИТЕ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА "ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0: ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ"