Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Заместник-декани

   

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

2022/2023 – Зимен семестър

ДОЦ. Д-Р РОСИЦА СИМЕОНОВА

зам.-декан Научноизследователска, проектна и международна дейност

стая 22
тел. 846 40 85/ 9308 546

E-mail: r.simeonova@fp.uni-sofia.bg

 

ВТОРНИК 16,00 – 17,00 часа

СРЯДА 16,00 – 17,00 часа

 

 

ДОЦ. Д-Р ИЛИАНА ПЕТКОВА

зам.-декан Учебна дейност ОКС "бакалавър"

стая 22
тел. 846 40 85/ 9308 546

E-mail: i.petkova@fp.uni-sofia.bg

ПОНЕДЕЛНИК 13,00 – 14,00 часа

 

ПЕТЪК 13,00 – 14,00 часа

 

ДОЦ. Д-Р ВАНЯ БОЖИЛОВА

зам.-декан Учебна дейност ОКС "магистър"

стая 22

тел. 846 40 85/ 9308 546

E-mail: v.bozhilova@fp.uni-sofia.bg

ВТОРНИК 12,00 – 13,00 часа

ЧЕТВЪРТЪК 11,00 – 12,00 часа

 

 

Забележка: Приемното време е в сила само през семестъра!