Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Декански съвет

   

Разширен състав:

проф. д-р ЛИЛЯНА СТРАКОВА - Декан

доц. д-р РОСИЦА СИМЕОНОВА - зам.-декан Научноизследователска, проектна и международна дейност

доц. д-р ИЛИАНА ПЕТКОВА - зам.-декан Учебна дейност ОКС "бакалавър"

доц. д-р ВАНЯ БОЖИЛОВА - зам.-декан Учебна дейност ОКС "магистър"

проф. дпн ВАСЯ ДЕЛИБАЛТОВА - Ръководител на Катедра по дидактика

проф. дпн СИЙКА ЧАВДАРОВА-КОСТОВА - Ръководител на Катедра по теория на възпитанието

доц. д-р ЙОНКА ПЪРВАНОВА - Ръководител на Катедра по история на педагогиката и управление на образованието

доц. д-р ИВАЙЛО ТЕПАВИЧАРОВ - Ръководител на Катедра по социална работа