Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Декански съвет

   

Разширен състав:

доц. д-р ВАНЯ БОЖИЛОВА - Декан

доц. д-р БИСТРА МИЗОВА - зам.-декан Научноизследователска, проектна и международна дейност

доц. д-р ИЛИАНА ПЕТКОВА - зам.-декан Учебна дейност ОКС "бакалавър"

доц. д-р ЙОНКА ПЪРВАНОВА - зам.-декан Учебна дейност ОКС "магистър"

проф. дпн ВАСЯ ДЕЛИБАЛТОВА - Ръководител на катедра "Дидактика"

доц. д-р ТОНИ МАНАСИЕВА - Ръководител на катедра "Теория на възпитанието"

доц. д-р ЙОНКА ПЪРВАНОВА - Ръководител на катедра "История на педагогиката и управление на образованието"

проф. д-р ГИНКА МЕХАНДЖИЙСКА - Ръководител на катедра "Социална работа"