Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Управление и органи / Заместник-декани

   

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

2023/2024 – Зимен семестър

ДОЦ. Д-Р БИСТРА МИЗОВА

зам.-декан Научноизследователска, проектна и международна дейност

стая 22
тел. 846 40 85/ 9308 546

E-mail: b.mizova@fp.uni-sofia.bg

 

ПОНЕДЕЛНИК 13 00 – 14 00 часа

 

СРЯДА 11 00 – 12 00 часа

 

 

ДОЦ. Д-Р ИЛИАНА ПЕТКОВА

зам.-декан Учебна дейност ОКС "бакалавър"

стая 22
тел. 846 40 85/ 9308 546

E-mail: i.petkova@fp.uni-sofia.bg

 

СРЯДА 15 00 – 16 00 часа

 

ЧЕТВЪРТЪК 14 00 – 15 00 часа

 

ДОЦ. Д-Р ЙОНКА ПЪРВАНОВА

зам.-декан Учебна дейност ОКС "магистър"

стая 22

тел. 846 40 85/ 9308 546

E-mail: y.parvanova@fp.uni-sofia.bg

 

ВТОРНИК 10 00 – 11 00 часа

 

ПЕТЪК 11 00 – 12 00 часа

 

 

Забележка: Приемното време е в сила само през семестъра!