Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Управление и органи / Директор

   

доц. д-р Боряна Туманова - 2017 - 2021 г.

проф. д-р Анжелина Янева - 2009 - 2017 г.

доц. д-р Емил Прокопов - 2001 - 2009 г. (Ръководител на Университетски спортен център - 1992 - 2001 г.)