Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Управление и органи / Зам.-директор

   

проф. Ирен Пелтекова - 2018-2021 г.

доц. д-р Боряна Туманова - 2013 - 2017 г.

доц. д-р Антон Хиджов - 2005 - 2013 г.

гл. ас. Галин Попов - 2001 - 2005 г.