Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / SÃO PAULO SCHOOL OF ADVANCED SCIENCE ON RENEWABLE ENERGIES: Brazil, Jul 23-Aug 3, 2018. Престоят и пътуването на одобрените кандидати ще се поемат от приемащата страна! За магистри и докторанти - краен срок 15 април

   

12.03.2018

 

SÃO PAULO SCHOOL OF ADVANCED SCIENCE ON RENEWABLE ENERGIES: Brazil, Jul 23-Aug 3, 2018

 

Before the turn of the millennium, it became clear that it was necessary to seek one or more energy sources in quantity, quality, and availability to replace the traditional carbon based sources. Among the available sources, solar energy, biomass, hydroelectric, wave, tidal, geothermal, and wind power can substitute the traditional sources based onf oil, gas, and coal successfully.

 

As in the rest of the world, Brazil has spent great efforts in order to develop technology and implement new energy sources. Within this framework, “São Paulo School of Advanced Science on Renewable Energies” is an opportunity for the participating students and scholars to interact with world-renowned authorities (please, check the lecturer list) in an intensive two-week course in the vibrating city of São Paulo, the business heart of Brazil. In addition, the academic environment also provides the opportunity for students as well as researchers in general, both national and international, to initiate or continue technical-scientific studies in Brazil and, particularly, at the international level universities of São Paulo state.

 

FAPESP, the São Paulo state research funding agency, will sponsor air tickets and staying expenses for selected national and international students to take part in the two-week school scheduled from July 23rd to August 3rd. Students from all over the world are invited to apply now and submit their CV and school transcript along with a recommendation letter. Last year graduation students as well as post-graduation students are encouraged to submit. The school has been dimensioned for 100 students. Selection will be based on academic records and the interest in carrying out post-graduation studies in an institution located in São Paulo state, Brazil. Application deadline is April 15th, 2018.

 

 

Посолството на Федеративна Република Бразилия поднася своите почитания и има честта да информира, че в периода 23 юни – 3 август, в Сау Паулу, ще се проведе интензивен курс, озаглавен „Училище Сао Пауло за Напреднала наука в областта на възобновяемата енергия“.

Събитието се организира от Политехническата школа наУниверситета на Сао Пауло и е финансирано от Фондация за подкрепа на изследователската дейност към щата Сао Пауло. Целта му ще бъде да насърчи научно-техническите изследвания в областта на възобновяемата енергия в Бразилия, по-специално във висшите учебни заведения в щата Сао Пауло.Освен това, срещата ще предостави възможност на участниците да се запознаят с международно признати изследователи.

Целевата аудитория са академичните среди и студенти (последнагодина или следдипломна квалификация. Ще бъдат предложени 100 свободни места, със самолетни билети и престой, покрити от Фондацията за подкрепа на изследователската дейност към щата Сао Пауло. Курсът ще обхване основните източници на възобновяема енергия, включително биоенергия, водно електричество, вятърна енергия, слънчева фотоволтаична и слънчева топлинна енергия.

Заинтересованите лица трябва да се запишат до 15 април. Среддокументите, необходими за записване са автобиография, академична справка и препоръки. Изборът на кандидатите ще се основава на анализа на академичните данни, съчетани с интереса към завършване на следдипломна квалификация в институции, намиращи се в щата Сао Пауло.

 

Престоят и пътуването на одобрените кандидати ще се поемат от приемащата страна! За магистри и докторанти - краен срок 15 април

 

Повече информация може да бъде намерена на следните сайтове:

http://www.veradata.com.br/advancedschool/

http://espca.fapesp.br/escola/sao_paulo_school_of_advance_science_on_renewable_energies/76/

http://espca.fapesp.br/escola/sao_paulo_school_of_advance_science_on_renewable_energies/76/

http://espca.fapesp.br/escola/sao_paulo_school_of_advance_science_on_renewable_energies/76/

 

Посолството на Федеративна република Бразилия използва случая да поднови израза на високата си почит.