Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Профили на преподавателите в ResearchGate

   

 

Профили на преподавателите в Стопанския факултет в ResearchGate

 

 • Антоанета Симова

https://www.researchgate.net/profile/Antoaneta_Simova

 • Антон Герунов

https://www.researchgate.net/profile/Anton_Gerunov

 • Атанас Георгиев

https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Georgiev2

 • Боряна Богданова

https://www.researchgate.net/profile/Boryana_Bogdanova

 • Боян Ломев

https://www.researchgate.net/profile/Boyan_Lomev

 • Георги Ганев

http://www.researchgate.net/profile/Georgy_Ganev

 • Георги Менгов

https://www.researchgate.net/profile/George_Mengov

 • Георги Чобанов

https://www.researchgate.net/profile/George_Chobanov

 • Десислава Йорданова

https://www.researchgate.net/profile/Desislava_Yordanova2

 • Диана Тишева

https://www.researchgate.net/profile/Diana_Tisheva

 • Димитър Златинов

https://www.researchgate.net/profile/Dimitar_Zlatinov

 • Джеймс Осонду

https://www.researchgate.net/profile/James_Osondu

 • Елеонора Станчева

https://www.researchgate.net/profile/Eleonora_Stancheva

 • Желю Владимиров

https://www.researchgate.net/profile/Zhelyu_Vladimirov

 • Иван Иванов

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Ivanov20

 • Иванка Михайлова

https://www.researchgate.net/profile/Ivanka_Mihaylova

 • Илияна Анкова

https://www.researchgate.net/profile/Iliyana_Ankova

 • Калоян Ганев

https://www.researchgate.net/profile/Kaloyan_Ganev

 • Красимира Швертнер

https://www.researchgate.net/profile/Krassimira_Shvertner

 • Любен Иванов

https://www.researchgate.net/profile/Lyuben_Ivanov

 • Милен Велушев

https://www.researchgate.net/profile/Milen_Velushev

 • Мирослава Христова

https://www.researchgate.net/profile/Miroslava_Christova

 • Невяна Кръстева

https://www.researchgate.net/profile/Neviana_Krasteva

 • Николай Нетов

https://www.researchgate.net/profile/Nkolay_Netov

 • Олимпия Ведър

https://www.researchgate.net/profile/Olympia_Vedar

 • Павел Стойнов

https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Stoynov

 • Ралица Симеонова-Ганева

https://www.researchgate.net/profile/Ralitsa_Simeonova-Ganeva

 • Роска Русинова

https://www.researchgate.net/profile/Roska_Rusinova

 • Соня Вътева

https://www.researchgate.net/profile/Sonia_Vateva

 • Соня Милева

https://www.researchgate.net/profile/Sonia_Mileva

 • Стефан Петранов

https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Petranov

 • Тодор Ялъмов

https://www.researchgate.net/profile/Todor_Yalamov

 • Цветан Давидков

https://www.researchgate.net/profile/Tzvetan_Davidkov