Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / НАУЧНА ДЕЙНОСТ / НАУЧЕН КАЛЕНДАР НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

   

 

НАУЧНИ ФОРУМИ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

 

An Invitation for the Competition on Machine Learning @FEBA - 15.03.2018

 

 

The Organizers cordially invite you to participate in the 1st annual Machine Learning Competition. We would like to take this opportunity to reach out into the community to provide an event that will foster data analytics interest and expertise among your students.

 

The competition is scheduled for Wednesday, March 15, from 10am to 12аm. In the competition will be included two tasks for processing and classifying data sets. Further information regarding the content and scoring of the different tests is available at our web site http://imajor.info/LDA/

 

To register for the competition, go to the website (http://imajor.info/LDA/competition (Available from 01.01.2018)) and use the online registration form. The deadline for registration is Wednesday, March 1, 2018.

 

The participation is individual. Each participant presents himself / herself or a particular higher education institution.

 

If you have any questions regarding the competition, please contact to prof. Ivan Ivanov i_ivanov@feb.uni-sofia.bg or send an e-mail at mlc@feb.uni-sofia.bg

 

Organizers:

Faculty of Economics and Business Administration (Sofia University "St. Kl. Ohridski")

Faculty of Economics and Social Studies (Plovdiv University "Paisii Hilendarski")

Laboratory of Data Analysis and Modeling (FEBA) http://imajor.info/LDA/

 

 

Семинар „Писане на научни статии“ – 27 и 28 септември 2017 г.

 

Проф. Хенрик Егберт, преподавател в Anhalt University of Applied Sciences, Германия ще изнесе серия от лекции на тема „Писане на научни статии“ – 27 и 28 септември 2017 г., 18:00-20:00 часа, зала 420.

Занятията са отворени за всички студенти, които подготвят магистърски или докторски тези.

Участниците ще бъдат запознати с основните изисквания при подготовката на академични научни текстове; предвижда се и работа върху конкретни практически казуси.

Желаещите да се включат в курса, трябва да изпратят на проф. Егберт /e-mail: henrik.egbert@hs-anhalt.de skype: henrik.egbert/:

· Мотивационно писмо;
· Темата на магистърската или докторска теза;
· Кратка автобиография

Информация за курса на английски език (pdf)

 

 

AMEFSS 2018

The International Conference “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2018)” to be held on the 1-6 July 2018 in Bulgaria. The main organizers are Sofia University "St. Kl. Ohridski" (Faculty of Economics and Business Administration), Plovdiv University "Paisii Hilendarski" (Faculty of Economy and Social Science), Shumen University "Bishop Konstantin Preslavsky" (College Dobrich).

The conference topics are the following, but are not limited to: mathematical modeling; stochastic modeling; optimization and control; machine learning and model predictive; data and business analytics.

In addition, The conference will cover a wide range of topics on the most recent developments and modeling in Economics, Management and Social Sciences. Researchers are encouraged to exchange their experience in resolving practical challenges they have encountered and discuss contemporary economic policies and issues.

IMPORTANT DATES:

March 30, 2018: Registration and abstract submission deadline.

April 15, 2018: Notification of acceptance / rejection.

May 15, 2018: Conference fee deadline.

 

13-17 септември 2017 г.

Conference-Ravda2017

За втора поредна година Стопанският факултет е партньор на

X МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"AВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО" 2017

13-17 септември 2017

Учебно-оздравителна база на УНСС, РАВДА

 

Отново СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ за тазгодишната конференция ще е докторантският семинар, организиран с водещото участие на Стопанския факултет, който ще се проведе на 13.09.2017 (преди първия работен ден на конференцията).

 

Тематичните направления на конференцията са:

 • Преподаване в 21 век: активни методи в обучението
 • Игрови подход в управлението и обучението
 • Data science и алгоритми
 • Финансов инженеринг
 • Самоорганизация и кибернетика в управленските системи
 • Актуални теми в стопанското управление
 • Футурология, дълголетие, трансхуманизъм, експоненциални времена

 

Работни езици на конференцията са български и английски.

 

Заявки за участие (заглавие на доклада, автори, контакти) се приемат до 1 септември 2017 на адрес: http://vsim-conf.info.

 

За въпроси относно възможностите за командироване на преподаватели и докторанти от факултета и организацията на пътуването се обръщайте към г-жа Алида Ризова (alida@feb.uni-sofia.bg)

 

Централен фокус на докторантския семинар ще бъде практически казус за работа със съвременни статистически методи.

 

Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в изданието Bulgarian Economic Papers (bep.bg).

 

 

 

29-30.09.2017

 

Софийският университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет

Университетът за национално и световно стопанство - София

Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките

 

организират

 

Съвместна международна конференция

ГОДИШЕН ФОРУМ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0 - ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ

29 и 30 септември 2017 г. в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ С ДОКЛАД!

 

Плакат на конференцията (pdf)

Покана за участие (pdf)

 

27-31.08.2017:

AMEFSS 2017

The International Conference “Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences (AMEFSS 2017)” to be held on the 27-31 August 2017 in Hisar, Bulgaria. The main organizers are Sofia University "St. Kl. Ohridski" (Faculty of Economics and Business Administration), Plovdiv University "Paisii Hilendarski" (Faculty of Economy and Social Science), Shumen University "Bishop Konstantin Preslavsky" (College Dobrich).

07 и 08.03.2016

16:00-18:00 PhD Training Session - Prof. Dr. Henrik Egbert, Visiting Professor from Anhalt University of Applied Sciences, Germany

Представяне на доклади на докторантите от Стопанския факултет в рамките на 20 мин. и обсъждане на напредъка в разработването на дисертационните им трудове

17-18.06.2016

Център за икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет
в партнъорство със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Съвременни управленски практики IX

УПРАВЛЕНСКА НАУКА, ИКОНОМИКА И БИЗНЕС ПРАКТИКИ - СЪВРЕМЕННИ РАКУРСИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 

21-25.09.2016

IX интернационална & интердисциплинарна научна конференция

"AВАНГАРДНИ НАУЧНИ ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО" 2016
21-25 септември 2016
Учебно-оздравителна база на УНСС, РАВДА

в партньорство между УНСС и Стопанския факултет

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ за тазгодишната конференция е докторантският семинар, организиран с водещото участие на Стопанския факултет, който ще се проведе на 21.09.2016 (деня преди официалното започване на конференцията).

Тематичните направления на конференцията са:

 • Преподаване в 21 век: активни методи в обучението
 • Игрови подход в управлението и обучението
 • Data science и алгоритми
 • Финансов инженеринг
 • Самоорганизация и кибернетика в управленските системи
 • Актуални теми в стопанското управление
 • Футурология, дълголетие, трансхуманизъм, експоненциални времена

Работни езици на конференцията са български и английски.

Заявки за участие (заглавие на доклада, автори, контакти) се приемат до 10 септември 2016 на адрес: http://vsim-conf.info.

За въпроси относно възможностите за командироване и организацията на пътуването се обръщайте към доц. д-р Боряна Богданова (bpelova@feb.uni-sofia.bg)

Централна тема на докторантския семинар е “Избор на софтуерна среда при анализ и прогнозиране на времеви редове: Excel (VBA), gretl, R, Matlab”.

В рамките на темата ще бъдат обсъдени следните методологически въпроси:

1) Кога прилагаме анализ на времеви редове? Основните класове от изследователски въпроси.

2) Кои са основните опорни точки при анализ и прогнозиране на времеви редове?

3) Кои са най-често срещаните грешки?

4) Excel (VBA) - в кои случаи е подходящо и кога е неподходящо приложението му? Илюстрация върху подбрани за целта данни.

5) Какви възможности за анализ и прогнозиране на времеви редове предлага gretl? Илюстрация върху подбрани за целта данни.

6) Кога е необходимо да използваме R или Matlab? Илюстрация върху подбрани за целта данни.

С цел да се усвои в най-голяма степен представения материал е желателно докторантите да подготвят предварително масив от данни, съобразно изследваната от тях тематика. Всеки докторант ще има възможност да се консултира с доц. Боряна Богданова и да получи насоки за провеждане на анализа.

Най-добрите разработки ще бъдат публикувани в изданието Bulgarian Economic Papers (bep.bg).

 

21-22.10.2016

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ 2016

в партьоство с Университета за национално и световно стопанство и Института за икономически изследвания на БАН

Редовен семинар по икономически изследвания на Центъра за икономически теории и стопански политики - вторник, 18:30 ч., зала 420

Редовен научно-методически семинар "Моделиране и количествени методи" (Modeling and Quantitative Methods) - сряда, 18 ч., зала 520

 

 

 

НОВИНИ ОТ НАУЧНИЯ КАЛЕНДАР НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ: