Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Библиотечни ресурси / Електронна база данни с резюмета на статиите от Годишника на Стопански факултет (research.uni-sofia.bg)