Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Публична лекция – дискусия със студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, посветена на присъединяването на България към еврозоната

   

13.03.2023

 

На 21 март 2023 г. от 14 часа в зала 400 катедра „Икономика“ към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира публична лекция – дискусия със студенти относно присъединяването на България към еврозоната.

В публичната лекция ще се включат проф. д-р Стефан Петранов, проф. д-р Ваня Иванова, доц. д-р Димитър Златинов, доц. д-р Милен Велушев, доц. д-р Стела Ралева и гл. ас. д-р Даниел Касабов от катедра „Икономика“, които ще дискутират въпроси, свързани с:

  • институционалните условия за членството на България в еврозоната;
  • степента на правна конвергенция и предизвикателствата в тази насока;
  • устойчивостта на публичните финанси в България и рисковете пред фискалната стабилност;
  • реалната и структурната конвергенция на България към еврозоната;
  • динамиката на цените в България и процесите на догонване;
  • ползите и рисковете от присъединяването на страната ни към еврозоната.

Публичната лекция – дискусия се фокусира около основните изводи от разработената от екип към катедра „Икономика“ колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната" . В нея се оценяват макроикономическите, институционалните и секторните ефекти от сложния и широкоаспектен процес на присъединяване към еврозоната, оказващ влияние върху всички сфери на българската икономика.

Untitled design (1)

 

В публичната лекция – дискусия са поканени студенти от всички специалности и курсове на Стопанския факултет, техни колеги от други факултети, преподаватели и изследователи.