Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / ESG Компоненти / Governance

   

 

Social(1)

Научете повече:

*** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance ***

 

Управленски аспекти1

Управленският аспект “G” се отнася за фактори свързани с аспекти с държавата и/или юрисдикцията, или практиките на съответната индустрия; също така и интересите на по-широк кръг от заинтересовани страни. Фокусът тук е на прозрачното управление на компанията, което балансира интересите между всички страни и дългосрочно създава стойност и устойчивост на бизнес модела. Тук се включва и борбата с корупцията, данъчната прозрачност, управлението на риска и др.

 

Следните критерии са показателни как една компания адресира управленските аспекти:

  • Прозрачност и антикорупция;
  • Бизнес етика;
  • Корпоративна издръжливост;
  • Разнообразие в представителността;
  • Заплащане на бонуси;
  • Лобиране и политическо участие;
  • Структура на собствеността;
  • Прозрачност на данъците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

1 What is responsible investment?. Principles For Responsible Investment. https://www.unpri.org/introductory-guides-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article