Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / ESG Екосистема

   
ESG Help desk-5

1. UNSGDs/UNGPs

2. EU

3. Държавни органи и законодателство

  • Министерство на околната среда: Закон за опазване на околната среда
  • Министерство на финансите

4. Международни/Неправителствени организации

  • CSR Europe
  • UNGC

5. Стандарти – организации

  • Комюнике ГДООН
  • GRI standards
  • Global Reporting Initiative

6. Браншови асоциации

7. Бизнес мрежи – Българска стокова борса