Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Регионално развитие

   

Ръководител: доц. д-р Тони Трайков

стая 257
тел. 02 9308 360
ttrajkov@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Мариана Василева

стая 254
тел. 02 9308 385
manka@gea.uni-sofia.bg

Уеб сайт: www.regional-development.eu

 

Основана 2011 г.

Научноизследователско направление: Регионално развитие

 

Преподаватели

 

В катедрата се администрират бакалавърска програма „Регионално развитие и политика” и магистърските програми: „Регионална сигурност”, „Управление на човешките ресурси”, „Планиране и управление на териториални системи”, „Учител по география в средното училище”.