Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Регионално развитие

   

Ръководител: доц. д-р Климент Найденов

стая 281-Б
тел. 02 9308 369
naidenov@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Десислава Полеганова

стая 267-А (Методически кабинет)
тел. 02 9308 425
dpoleganova@gea.uni-sofia.bg

Уеб сайт: www.regional-development.eu

 

Основана 2011 г.

Научноизследователско направление: Регионално развитие

 

Преподаватели

 

В катедрата се администрират бакалавърска програма „Регионално развитие и политика” и магистърските програми: „Регионална сигурност”, „Управление на човешките ресурси”, „Планиране и управление на териториални системи”.

 

Съобщения:

  • Подаване на документи за магистърските програми

 

„Регионална сигурност”

„Управление на човешките ресурси”

„Планиране и управление на териториалните системи”

„Географско образование”

„Учител по география в средното училище”

 

ще се извършва от 21. 08. 2019 г. (сряда) в кабинет 281-Б от 9:30 ч. до 17:00 ч.

 

При проблеми и въпроси свързани с подаване на документи за магистърските програми – моля, свържете се с нас на 02/9308 425 и 02/9308 369 или dpoleganova@gea.uni-sofia.bg.

 

  • Защитите на дипломни работи на следните магистърски програми ще се проведат:

 

„Регионална сигурност” и „Планиране и управление на териториалните системи” на дата 16.09.2019 г. от 9:00 ч. в зала 289.

„Управление на човешките ресурси” на дата 17.09.2019 г. от 9:00 ч.в зала 289.

 

Предаването на дипломните работи
(2 броя печатни екземпляри и 1 брой електронен вариант – на диск)

за допускане до защита ще се извършва
от 19.08 (понеделник) до 26. 08. 2019 г. (понеделник) включително – 10:00 до 17: 00 ч. в кабинети 267А и 281Б.