Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Регионално развитие

   

Ръководител: доц. д-р Методи Иванов

стая 281-Б
тел. 02 9308 369
ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Мария Манолова

стая 254
тел. 02 9308 385
m.manolova@gea.uni-sofia.bg

Уеб сайт: www.regional-development.eu

 

Основана 2011 г.

Научноизследователско направление: Регионално развитие

 

Преподаватели

 

В катедрата се администрират бакалавърските програми „Регионално развитие и политика” и „География и английски език”, магистърските програми: „Регионална сигурност”, „Управление на човешките ресурси”, „Планиране и управление на териториални системи”, „Учител по география в средното училище”, „Педагогика на обучението по география и история” и докторска програма “Методика на обучението по география”.