Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Администрация

   

Отдел "Студенти"

Специалности

ГЕОГРАФИЯ
Редовно обучение – бакалаври
Задочно обучение – бакалаври

Редовно обучение – магистри
Задочно обучение – магистри

 

ТУРИЗЪМ
Редовно обучение – бакалаври

Задочно обучение – магистри

инспектор Даниела Анчева

каб. 268
тел: 02 9308 384
e-mail: dany@gea.uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник, вторник и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.

   

Специалности

ГЕОЛОГИЯ
Редовно обучение – бакалаври

Редовно обучение – магистри

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА
Редовно обучение – бакалаври

Редовно обучение – магистри
Задочно обучение – магистри

инспектор Ирина Московска

каб. 268
тел: 02 9308 384
e-mail: irina@gea.uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник, вторник и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.