Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Учебен корпус

   

Представяне на сградата, зали, оборудване

Учебна база

Факултетът се разполага в Ректората, където се провеждат и почти всички лекции и упражнения. В същата сграда се намират и два специализирани музея към катедрите Геология, палеонтология и изкопаеми горива и Минералогия, петрология и полезни изкопаеми, и три библиотеки - факултетната библиотека и библиотеките по геология и туризъм.

 

Rectorat-GGF

 

Стационари

За провеждането на теренни изследвания и учебни практики се поддържат стационари в гр. Земен и в местността Бялата вода (до Велинград), както и до гр. Елена.

 

Stacionar-GGF

 

Лаборатории

Лабораторният блок на ГГФ към СУ - специалност „Геология“ разполага с различни апаратури за качествен и количествен анализ на природни техногенни материали.