Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

   

Ръководител: Доц. д-р Цвета Станимирова

каб. 75
тел. 02 9308 258
stanimirova@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Камелия Недкова-Петрова

каб. 72
тел. 02 9308 255
kameliya@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1991 г.

Научноизследователско направление: Петрология, Литология, Полезни изкопаеми, Минерология, Околна среда, Геохимия.

 

Уеб сайт

Преподаватели

Музей по минералогия