Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

   

Ръководител: доц. д-р Василка Младенова

каб. 70
тел. 02 9308 552
e-mail: vassilka@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1991 г.

Научноизследователско направление: Петрология, Литология, Полезни изкопаеми, Минерология, Околна среда, Геохимия.

 

Уеб сайт

Преподаватели

Музей по минералогия