Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Социално-икономическа география

   

Ръководител: доц. д-р Пламен Патарчанов

стая 266-Б
тел. 02 9308 363
plamenp@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Катя Младенова

стая 254
тел. 02 9308 385
katja@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1948 г.

Научноизследователско направление: Социално-икономическа география.

 

Уеб сайт

Преподаватели