Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Регионална и политическа география

   

Ръководител: доц. д-р Косьо Стойчев

стая 259
тел. 02 9308 282
k_stoychev@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Станислава Стоянова

стая 278
тел. 02 9308 272
stoyanova@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1999 г.

Научноизследователско направление: регионална и политическа география и географско образование.

Уеб-сайт на катедрата

Преподаватели